Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet Ontwikkelingswerk in 2005


Dutch version

English version

Deutsch

Fotoserie India daklozen en sponsorgezinnen

Fotoserie ontwikkelingswerk in Kenia

Seed Foundation Nepal


. Start

. Historie
. India
. Nepal
. Kenia
. Foto/video
. Projecten
. Financiën
. Nieuws
. Links

. Contact

.-.-.-.-.-.-.

SPONSORS

Pretty Life: natuurlijk en aangenaam leven

 

Beste lezer, sponsor,


Wat deden wij in 2005 aan armoedebestrijdig om de kansarmen in Azië en Afrika zelfredzaam te maken?


- Er is voornamelijk via de Azië-actie via onze stichting meer dan 100.000 euro geïnvesteerd in Azië en Afrika.
- Er zijn ruim 80 sponsors die 105 kinderen garantie op onderwijs geven, hun gezin boven de armoedegrens tillen en hen daarmee een eerlijke toekomst geven.
- In Kenia is in het dorp Bulechia een hongersnood voorkomen, via het Werk voor Voedsel Programma.
- Er zijn 15 scholen gebouwd in Nepal en aan 10 scholen wordt nog gewerkt.
- Er zijn 8 ernstig zieken geholpen in Kenia, India en Nepal.
- Twee dakloze gezinnen hebben onderdak gekregen in India.

Daklozenproject India

- 10 nieuwe (totaal 40) boerengezinnen in Nepal kunnen nu gratis koken op biogas.
- 26 Nepalese gezinnen hebben een geit gekregen om inkomen te kunnen genereren.
- Ruim 40 gezinnen hebben toiletten gekregen in Nepal.
- In Nepal hebben, na een renovatie, 12 gezinnen opnieuw stomend water gekregen.
- Er zijn 10 waterputten geslagen in Kenia.
- Via de gezamenlijke inzameling met de Amelander partnerstichting Health & Happiness zijn op Sri Lanka veel tsunami slachtoffers geholpen: noodhulp, huizen, boten, medicatie.
- Twee Nepalese meren zijn schoongemaakt voor de visserij en recreatie.

Daklozenproject India


In 2004 is er vooral via de Azië-actie veel ingezameld, in 2005 werden veel beloften gerealiseerd en in 2006 zullen we volledig verantwoording afleggen.


Op welke manier willen we graag blijven werken:
- fondsen werven voor non-profit goede doelen vanaf Ameland,
- kleinschalige ‘grassrootlevel’ projecten uitvoeren in Azië en Afrika,
- projectuitvoering alleen met directe contacten en betrouwbare partners,
- maximale zelfredzaamheid proberen te bereiken in projectdorpen in Azië en Afrika,
- met mogelijk een Verklaring van geen bezwaar van het CBF,
- bezig zijn met bewustwording voor de noodzaak van armoedebestrijding,
- kostenloze werving op basis van mond op mond reclame,
- contacten met de media onderhouden, specifiek naar aanleiding van acties en projecten,
- werken zonder personeelskosten, 100% pro Deo, alleen met vrijwilligers,
- vergoedingen alleen binnen uitvoeringskosten (5-9%) van de projecten ter plaatse,
- uitvoeringskosten in Nederland maximaal 1%.

Daklozenproject India


Via deze unieke manier van werken, nodigen wij u uit ons te blijven steunen. Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen namens de kinderen, vrouwen en kansarmen in Azië en Afrika.
Wilt u meer weten, vraag gerust ons jaarverslag op.


Theo Kiewiet.

eXTReMe Tracker
© Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet