Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet Azie Actie Ameland


Dutch version

English version

Deutsch

Fotoserie India daklozen en sponsorgezinnen

Fotoserie ontwikkelingswerk in Kenia

Seed Foundation Nepal


. Start

. Historie
. India
. Nepal
. Kenia
. Foto/video
. Projecten
. Financiën
. Nieuws
. Links

. Contact

.-.-.-.-.-.-.

SPONSORS

Pretty Life: natuurlijk en aangenaam leven

 


Een initiatief van de Samenwerkende Amelander Stichtingen voor Ontwikkelingswerk, te weten de St. Health & Happiness en de St. Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet. Deze initiatiefnemers willen dit gaan realiseren door de bouw van 23 scholen in Nepal. In het volgende verslag kunt u lezen of, en zo ja, hoe dit gelukt is


Azië Actie Manifestatie in De Boeg
Op zaterdagmiddag 20 maart om drie uur ’s middags werd de manifestatie geopend door burgemeester Paul Verhoeven. Hij sprak lovende woorden en noemde met name de vrijwilligers die zich voor het goede doel hebben ingezet. Met een Aziatisch vuurritueel werd de manifestatie geopend door burgemeester Verhoeven en presentator Jan Verbiest.
De activiteiten van de Azië Actie zijn door minstens een op de drie Amelanders bezocht, dit is een groot aantal. Er was dan ook een keur aan Amelander en Aziatische talent, waardoor de manifestatie in De Boeg op 20 maart jongstleden een onvergetelijke dag werd. Er waren prachtige optredens waaronder de Nepalese Himchuli culturele groep met een exotisch repertoire dat nimmer op Ameland is vertoond. Menig ‘Sunneklaas-pakmaker’ kreeg inspiratie door de kleur- en vindingrijke creaties van deze uit Vlaanderen en Nederland afkomstige Nepalezen.


Nepalese en Amelander dansgroepen
Het Amelander talent was er niet minder om. De Amelander dansgroep kon wedijveren met de Aziatische dansgroep om het succes en betrokkenheid met de kinderen die er zaterdagmiddag zo rijkelijk aanwezig waren.


Goochelaar, Juttersvrouwenkoor
Na de oud-Amelander glorie van de Amelander dansgroep, konden speciaal de kinderen volop ge-nieten van goocheltrucks: “simsalabim met de kop in de vim”. Op de manifestatie had goochelaar Wobke Veenstra veel bekijks en het Juttersvrouwenkoor kon voor een volle zaal haar voltallige zangtalenten laten horen. Het was een waar genieten in de overvolle grote zaal, waar rondom standjes opgesteld stonden met Aziatische hapjes, producten uit verschillende Aziatische landen en zelfgemaakte spullen van de schoolkinderen. Ook was er een Boeddhistische workshop voor een inleiding in het Boeddhisme en meditatieles. En er waren Aziatische films uit de Himalaya te zien.


Canite Tuba, Shantykoor
Het avondprogramma werd spectaculair ingeleid door muziekvereniging Canite Tuba. Tineke Hemminga sprak lovende woorden voor het initiatief van de actie, vooral wat betreft het educatieve aspect. Zij opende de avond met een Aziatisch vuurritueel. De organisatie was zeer verheugd met de aanwezigheid van het volledige college van burgemeester en wethouders, evenals vele raadsleden van de gemeente Ameland.
Na een aantal schitterende blaasnummers, was er warm applaus en was er de uitreiking van een zijden kartak door de projectleider uit Nepal aan ieder van de muzikanten van Canite Tuba. Tijdens dit uitreiken werd het podium geschikt gemaakt voor ons aller bekende Shantykoor, een waar genieten van de warme mannenstemmen volgde. Na een fors zeemansrepertoire moesten de mannen snel naar een locatie op west Ameland, voor een gepland optreden aldaar.


Himchuli Culturele Groep versus De Gromkes!
Om negen uur was het tijd voor het tweede deel van het optreden van de Nepalese Himchuli groep. Opnieuw een indrukwekkend, elegant en exotisch optreden voor een alras uitgroeiend aantal Amelander bezoekers van het avondprogramma van de Azië Actie manifestatie. Er waren onder andere een vuurdans, bekende Nepalese muziekstukken en een act met een “echte” yak uit de Himalaya die zeer zeker niet zou misstaan in een ‘Sunneklaasspeulhuuske’! Na nog een paar schitterende dansen van Nepalese met goud behangen schoonheden en een prachtig blauwgekleed prinsesje, kregen we wel met een heel ander uit het Westen afkomstig type artiesten te maken: ‘De Gromkes’! Het Hollumer dwijlorkest contrasteerde sterk door hun masculiene stijl van optreden in de zaal, die nog enigszins in Oosterse sferen vertoefde. De zaal werd het zich weer bewust, we waren op Ameland. Ook deze artiesten werden hartelijk bedankt voor hun overweldigende optreden voor het goede doel: de bouw van 23 scholen in Nepal.


Prachtige prijzen
En toen was het eindelijk tijd voor de uitslag van de loterij. Er waren niet geringe prijzen beschikbaar gesteld uit het Amelander bedrijfsleven: een ‘Droomreis naar Azië’, een luxe herenfiets met zeven versnellingen, een grote kleurentelevisie, een handgeschilderde Mandala uit Nepal en twee Aziatische levensmiddelenpakketten. Apparthotel Kooiker, Firma Kiewiet, De Haan Electronics en Golff Supermarkt, hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van deze prachtige prijzen.


Droomreis naar Azië, Brouwers Party Band
Menige prijs werd verloot, meerdere prijzen, waaronder de hoofdprijs werden echter niet direct geclaimd. Via internet en de kabelkrant zijn die prijzen uiteindelijk bij de rechtmatige eigenaars terechtgekomen, winnaars veel plezier ermee! Na de loterij sloot de Brouwers Party Band de manifestatie af met spetterende dansmuziek. Iedereen, en de Brouwers Party Band in het bijzonder, werd daarna door presentator Jan Verbiest en organisator Theo Kiewiet van harte bedankt voor het succes van deze zeer geslaagde dag. De tentoonstelling die de gehele dag de bezoekers informatie had verschaft over het hoe en waarom van dit spektakel, stond er nu leeg en verlaten bij.


Betrokkenheid Amelander scholen
Twee dagen daarvoor was dat wel anders, op de vrijdag was het er een komen en gaan. Kinderen van het onderwater sponsor zwemmen hebben een formidabele prestatie neergezet in het naast de tentoon-stelling gelegen zwembad van Recreatieoord Klein Vaarwater. Er is voor meer dan een kilometer onder water gezwommen door tachtig leerlingen van de Walda School, er zijn door vele andere scholen zelfgemaakte spullen verkocht en er is een inzameling gehouden. Ook hebben leerlingen uit het voortgezet onderwijs Aziatische hapjes gemaakt en verkocht op de manifestatie. Dit heeft bij elkaar het formidabele bedrag van vijfduizend euro opgebracht door de kinderen van de vijf Amelander scholen voor de kinderen van 23 Nepalese scholen.


Amelander Rocknight:
Basta, Zydeco Beach Party, Gang is Alles
En dan hebben we de twee aan de manifestatie voorafgaande benefietconcerten nog niet eens genoemd. Op de voorafgaande vrijdagavond was er een heuse Rocknight in De Boeg ten bate van de Azië Actie. Drie Amelander bands, uitgenodigd door mede organisator Jan Verbiest, werkten mee aan dit spektakel. Nadat Basta uit Hollum de spits afbeet met een groots optreden van een uur, was de Zydeco Beach Party aan zet. Deze zevenmansformatie gaf zichzelf en het al ruim toegestroomde publiek over aan hun interpretatie van de Zydeco muziek. Na de overhandiging van de traditionele sjaaltjes door de Nepalees Damodar, ging het verder met Gang is Alles. Nou, die jongens wisten de vaart er wel in te houden. Op een moment lag de toetsenist zelfs onder zijn keyboards te spelen, Jimmy Hendriks alike.


Benefietconcert Amelander Koren
Een heel ander genre was er de donderdag daarvoor te horen in de hervormde kerk in Hollum.
Daar hebben drie Amelander koren een zeer gevarieerd zangrepertoire ten gehore gebracht.
Voor een bijna volle kerk hebben het Sint Clemens Koor, het Interkerkelijk Koor en het Crescendo Koor een prachtig avondvullend programma verzorgd. Helaas was Vocalis, het eerste uitgenodigde koor op het programma, verhinderd om op te treden.
Het Sint Clemens Koor bracht mooie stukken ten gehore, zowel in het Latijn, Engels en Duits. Hun laatste nummer was een gospelsong, en dat sloot mooi aan bij het negro-gospel genre van het grootse Interkerkelijk koor dat daarop volgde. Zij hadden met hun van de vaste wal gekomen dirigent en organist, net als het Crescendo Koor overigens, een aandachtig luisterend publiek voor zich. Crescendo die gemakkelijk in het oor liggende liedjes had, sloot de avond af met een geweldig applaus voor hun optreden. De avond werd gepresenteerd door bestuurslid Susanne Twickler, waarbij projectleider Damodar Thapa uitleg verschafte over het project in Nepal en namens de kinderen in Nepal in het Engels een dankwoord sprak.


Diapresentaties
In alle scholen en sociaal-culturele centra op Ameland én tijdens de Manifestatie in De Boeg zijn diapresentaties en tentoonstellingen verzorgd om de doelstelling van de Azië Actie uit te leggen. Vele vooral jonge Amelanders hebben kennis kunnen nemen van het leven in een ontwikkelingsland. De diapresentatie vertelde over het leven van een dag in Nepal. Als je ‘s morgens wilt douchen of iets wilt drinken, moet je eerst 80 meter naar beneden lopen om (koud) water te halen bij de bron.
En als het er drie dagen achter elkaar onafgebroken stortregent, ben je niet zeker of het stuk grond waar jouw huis op staat, zal blijven staan of de diepte in zal zakken.
Met een gemiddeld inkomen van 60 cent per dag heb je niet veel andere keus dan een huisje te bouwen van gras, stenen en modder uit de bergen en hout uit het bos.
De keuken is vaak niet meer dan een lemen oventje met een schoorsteenpijp en een pannenrekje. Stoelen en tafels zijn er niet, het leven is er eenvoudig en overleven doe je met het verbouwen van rijst, linzen en groente voor eigen gebruik. Toch bouwen de mensen in zulke omstandigheden zelf een schooltje van leem en steen om hun kinderen een kansrijke toekomst te geven. Deze schooltjes staan soms haast op instorten door het ontbreken van cement in de muren, daken lekken vaak en kinderen hebben geen tafels, stoelen en schriften en iets om te schrijven. In sommige klassen zitten meer dan honderd leerlingen bijeen gepropt op een paar gammele bankjes. De Azië Actie wil hier iets aan doen. Nepal is een onovertroffen mooi land, maar tegelijk een van de armste landen van de wereld. Niet alleen het bouwen en restaureren van 23 scholen staat op het programma, ook de bouw van 65 toiletten en de aanleg van 10 biogasinstallaties. Het biogas is voldoende om ieder dag eten op te koken in plaats van op houtvuur. Er hoeft geen bos meer gekapt te worden op de berghellingen. Dit is werkelijk duurzame ontwikkeling.


Tentoonstellingen
In de tentoonstellingen in De Boeg en in de Amelander scholen en sociaal culturele centra waren A3 formaat foto’s, jaarverslagen en bouwbegrotingen te zien van alle 23 scholen. Er was een afdeling waar de werking van de biogas-installaties was tentoongesteld en er was algemene informatie over Nepal te zien. Het besluit van de Nederlandse regering om de ontwikkelingssamenwerking met Nepal te stoppen kreeg aandacht, evenals een grafiek met de kosten en baten van de Azië Actie, waarbij de NCDO en de Wilde Ganzen zo een grote rol spelen. Schrijnende armoede en grote bedragen voor een goed doel waren naast elkaar tentoongesteld.
Vooral de persoonlijke uitleg van de Nepalese projectleider Damodar Thapa tijdens de diapresentaties oogstte veel ontzag. Jammer dat hij niet ook alle volwassen Amelanders dit verhaal kon vertellen.


Inzameling
In de Nieuwe Amelander van februari/maart heeft u kunnen vernemen dat het target (streefbedrag) van de Azië Actie op Ameland vijftigduizend euro is. Van dit bedrag is daarvan tot in april 90% ingezameld of toegzegd/verwacht.
Het gaat er nu nog om een bedrag van ongeveer vierduizend euro in te zamelen.


Overzicht
Hier volgt een globaal overzicht van de resultaten van de inzameling in maart en april.
Huis-aan-huis collecte € 3.500
Scholen € 5.000
Kerken € 4.500
Bedrijven € 5.600
Manifestatie € 6.200
Gemeentesubsidie € 1.200
Donaties € 1.100
Daarnaast wordt eenmalige subsidietoezegging van 16.000 euro verwacht van de gemeente Ameland en er zijn voor 3.700 euro toezeggingen van bedrijven.


Dankbaarheid en oproep voor ruimhartige bijdragen
Graag willen wij iedereen, die zo ruimharig hebben bijgedragen aan het scholenproject voor Nepal, van harte bedanken voor alle giften die we hebben mogen ontvangen. Met name willen we de volgende bedrijven noemen die spontaan al bijgedragen hebben voor het goede doel: Vanellus Milieutechniek, Camping de Kiekduun, Wagenborg Passagiersdiensten, Buffetten Metz, Golfclub Ameland, Recreatieoord Klein Vaarwater, Kapsalon Renata, en Detailhandel Novy. Ook willen we voor gratis vervoer o.a. taxibedrijf Cositax bedanken, voor gratis beschikbaar stellen van marktkraampjes van de braderie Nes, voor tentoonstellingsborden van de gemeente Ameland en voor het gratis beschikbaar stellen van de zalen, het zwembad van Recreatieoord Klein Vaarwater. Heel hartelijk bedankt! Een speciale vermelding krijgen alle artiesten (meer dan 200!), de vrijwilligers die de Boeddhistische workshop en de video-opnamen hebben verzorgd, zo ook voor de internetsite, www.ameland.org/aaa, de fotografie, de spandoeken en de filmvoorstelling: e-comm, uw bedrijf op internet. En de vrijwilligers die de kraampjes, die geluid en lichttechniek hebben verzorgd. De laatstgenoemde hebben vier lange dagen voor een zeer uitdagende taak gestaan om het hele programma soepel te laten verlopen. Ook moeten we alle collectanten, kerken, leerkrachten, personeel en bestuur van Klein Vaarwater en alle andere vrijwilligers bedanken die de Azië Actie tot zo een succes hebben gemaakt. Echter er is nog een klein stukje te gaan!
Graag willen de gezamenlijke stichtingenbesturen voor de laatste vierduizend euro giften van particulieren, Amelander kerken en bedrijven inzamelen om ons target voor de 23 scholen te halen. Helpt u mee? Als u nog niet heeft gegeven, maak dan uw bijdrage over op giro 40.000 ten name van Wilde Ganzen te Hilversum onder vermelding van Azië Actie Ameland. Bij voorbaat hartelijk dank namens de 4700 kinderen in Nepal. Als er nog honderd bedrijven en particulieren zijn die vijftig euro bijdragen, kunnen alle scholen in Nepal worden gebouwd.


Wilde Ganzen, NCDO en SEED Foundation Nepal
Het is een extra stimulans als u weet, dat iedere tien euro die u geeft, wordt verdubbeld door de NCDO en dat Wilde Ganzen er nog eens ruim 50% premie overheen doet, zodat uw tien euro meer dan vijfentwintig euro wordt!
Zo kan het op Ameland ingezamelde bedrag van 50.000 euro vermeerderd worden tot 100.000 euro door de NCDO en tot 127.000 euro met de premie van Wilde Ganzen erbij.
De partnerstichting in Nepal, de SEED Foundation zal voor de organisatie en uitvoering van het project zorg dragen.
Ontwikkelingswerker en organisator Theo Kiewiet zal het project regelmatig ter plaatse begeleiden voor een zo vlot mogelijke realisatie van de projectonderdelen, voor zover de externe factoren in dit ontwikkelingsland dit toelaten.


25% participatie in Nepal
Uiteindelijk wordt er in Nepal ook nog eens voor ruim 40.000 euro bijgedragen om het project te realiseren. Nepalese dorpsbewoners helpen vrijwillig mee aan de bouw van de scholen. Zand, grind en cement moet vaak op de rug de berg op gesjouwd worden, want er zijn veelal geen wegen naar de locatie van de bergscholen! Materialen worden beschikbaar gesteld en ook een financiële contributie wordt door de dorpsgemeenschappen beschikbaar gesteld. Damodar
Thapa en de plaatselijke scholenbouwcomités coördineren de uitvoering van het project ter plaatse.


Verantwoording
De schrijver van dit verslag garandeert, samen met het stichtingenbestuur, dat alles in het werk wordt gesteld om het project in Nepal succesvol te laten verlopen. Het stichtingenbestuur neemt de taak zeer serieus om volledig verantwoording af te dragen voor wat er door u aan de actie is bijgedragen. Het stichtingenbestuur zal dan ook in alle noodzakelijke rapportages aan de bijdragende instellingen zoals de NCDO, Wilde Ganzen en gemeente Ameland voorzien. Graag wil ik, als het financieel mogelijk is, samen met Damodar Thapa, u, de Amelander scholen en de gehele Amelander bevolking over twee jaar het resultaat persoonlijk laten zien.

Azië Actie Ameland, het Resultaat 2006

eXTReMe Tracker
© Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet