Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet Vanzelfsprekendheid en efficiëntie


Dutch version

English version

Deutsch

Fotoserie India daklozen en sponsorgezinnen

Fotoserie ontwikkelingswerk in Kenia

Seed Foundation Nepal


. Start

. Historie
. India
. Nepal
. Kenia
. Foto/video
. Projecten
. Financiën
. Nieuws
. Links

. Contact

.-.-.-.-.-.-.

SPONSORS

Pretty Life: natuurlijk en aangenaam leven

 


1 april 2006 |
Hoe vanzelfsprekend is het dat professionals in ontwikkelingswerk huisvesting en personeelskosten doorberekenen in het budget van geldinzamelingen voor goede doelen?
Hoe vanzelfsprekend is het dat deskundigheidsbevordering in ontwikkelingslanden door (dure) Nederlandse consultants wordt uitgevoerd?

Hoe vanzelfsprekend is het dat Nederlandse ontwikkelingshulp wordt besteed voor macrosteun aan begrotingen van arme landen (spekken van staatskassen van regimes in ontwikkelingslanden)?
Deze vanzelfsprekendheid is NIET vanzelfsprekend meer.
Hulpgeldstromen naar huisvesting en salarissen van Nederlanders zijn fout.

Deze kosten horen, naar mijn ethisch overwogen mening, niet in het budget thuis van een inzameling voor hulp voor kansarmen, want geld dat in Nederland blijft, kan geen hulpgeld zijn.
Deskundigheidsbevordering kan effectiever en efficiënter en daarmee goedkoper worden uitgevoerd door specialisten ter plaatse. Zij kennen de cultuur, valkuilen en omstandigheden.

Dit is al door onze vorige minister van ontwikkelingssamenwerking succesvol verdedigd.
Hulpgeld voor staatskassen komen millenniumdoelen niet ten goede. In Afrika is dit al te duidelijk zichtbaar. Kleinschalige landbouw, onderwijs en gezondheidszorg projecten zijn echter zeer effectief in de strijd tegen armoede. Volkomen terecht dat oud unilever topman Hans Eenhoorn hierop blijft hameren.

Als de 3,8 miljard Nederlands hulpgeld per jaar bijvoorbeeld via de 6400 particuliere initiatieven (zie Linkis) zou worden besteed, betekent dat er per jaar meer dan een half miljoen waterputten, irrigatiepompen (€400) en biogasinstallaties (€200 voor 25 jaar gratis koken) aangelegd kunnen worden. En dat er per jaar 640.000 basisscholen (€3000) en 6400 ziekenhuizen (€200.000) kunnen worden gebouwd. Kwaliteitsverbetering kan daarna snel volgen.
Op deze manier worden de millenniumdoelen efficiënt en met gemak gehaald, daarmee heeft de minister echt resultaten om trots op te zijn en zelfs de VVD heeft niet meer te klagen.

Nu versneld afbouwen van bilaterale hulp (begrotingssteun) is in de eerste plaats essentieel voor het halen van de millenniumdoelen. In de tweede plaats zouden Nederlandse huisvesting, overhead, werving, personeel en uitvoeringskosten niet meer gefinancierd mogen worden via inzamelingen die voor kansarmen bedoeld zijn. En laat de lokale partners het werk uitvoeren en voedsel en materiaal op de lokale markt worden aangeschaft.
Dit toepassen is simpel, efficiënt en vanzelfsprekend, naar mijn mening.
Als wereldleiders echt willen kan het, wij zij er om het uit te voeren.

Met vriendelijke groet, Theo Kiewiet.

eXTReMe Tracker
© Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet