Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet Hongersnood voorkomen in Kenia 2005


Dutch version

English version

Deutsch

Fotoserie India daklozen en sponsorgezinnen

Fotoserie ontwikkelingswerk in Kenia

Seed Foundation Nepal


. Start

. Historie
. India
. Nepal
. Kenia
. Foto/video
. Projecten
. Financiën
. Nieuws
. Links

. Contact

.-.-.-.-.-.-.

SPONSORS

Pretty Life: natuurlijk en aangenaam leven

 

Beste lezer,


Er is dit jaar hard gewerkt aan projecten voor de kansarmen in Nepal, Kenia en India.
En dat kon door uw royale bijdragen. Namens deze mensen wil het stichtingsbestuur U daarvoor van harte bedanken.


Geen hongersnood wel waterputten.
Door een extreem langdurige droogte in 2004/2005 was er hongersnood in Kenia, daaraan hebben Cordaid, de Amelander kerken en particulieren een eind kunnen maken. Via de Stichting is er werk geboden: onderhoud aan de lokale wegen in ruil voor eten. Dit was een succes, de wegen zijn opgeknapt en een hongersnood is voorkomen.


Om een eind te maken aan voedselgebrek tijdens langdurige droogte is een plan opgezet om de dorpsbewoners zelfredzaam te maken. Met water uit putten kunnen de vrouwen hun land irrigeren.
Op Pasen 2005 is er in de St. Clemenskerk voor waterputten in Kenia gecollecteerd. De Vastenactie heeft de opbrengst hiervan verhoogd tot 2000 euro en beschikbaar gesteld voor het Waterputten project in het dorp Bulechia in West Kenia.


De Parochiële Caritas, het Parochiebestuur, de Vastenactie (onderdeel van Cordaid) en de stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet werken nauw samen om de dorpsbewoners in Kenia op een effectieve en efficiënte manier zelfredzaam te maken.
Een waterput kost 200 euro, daarmee kan een buurtschap water putten voor was- en drinkwater, maar vooral voor irrigatie gedurende langdurige droogte.
In november en december is Theo Kiewiet in Kenia.


Budget
Cordaid € 3.500
Parochiële Caritas Ameland € 1.000
Doopsgezinde Diaconie € 175
Particulieren Ameland € 1.635
Donaties via internet € 690
Vastenactie € 2.000


Totaal € 9.000


Uitgaven
210 zakken maïs á 20 euro € 4.200
70 zakken bonen á 24 euro € 1.680
30 zakken suiker á 30 euro € 900
Uitvoeringskosten Nederland € 25
Uitvoeringskosten Kenia € 195
10 Waterputten € 2.000


Totaal € 9.000

eXTReMe Tracker
© Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet