Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet Geitenproject, een inkomen genererend programma


Dutch version

English version

Deutsch

Fotoserie India daklozen en sponsorgezinnen

Fotoserie ontwikkelingswerk in Kenia

Seed Foundation Nepal


. Start

. Historie
. India
. Nepal
. Kenia
. Foto/video
. Projecten
. Financiën
. Nieuws
. Links

. Contact

.-.-.-.-.-.-.

SPONSORS

Pretty Life: natuurlijk en aangenaam leven

 

Nepal is een bergkoninkrijk en 42% leeft onder zeer armoedige omstandigheden. Bij gebrek aan alternatieven is lokale landbouw de enige manier om te overleven. Onder andere door gebrek aan onderwijs is de bevolkingsgroei te hoog waardoor de schaarse landbouwgrond nog verder verdeeld raakt binnen een gezin.

Het gebrek aan gecultiveerd land is zo groot, dat het essentiële problemen op het gebied van gezondheid, onderwijs en basislevens behoeften. Het enige dat rest is arbeid bij rijkere enkele dorpsgenoten. Gezinnen die dicht bij het gemeenschappelijke bos wonen, beginnen, vanwege hun armoede, met het smokkelen van brandhout naar stedelijk gebied, om het daar te verkopen.

Deze situatie doet zich voor in het dorp Pachbhaiya , waar het gemeenschappelijke bos al jaren onder grote druk staat. Als de illegale kap niet gestopt wordt, betekend dit een ramp voor het bos. De dorpsgemeenschap probeert de smokkel van brandhout te voorkomen, maar kan dit niet effectief doen, zolang de arme bevolking geen alternatief geboden wordt. Er moet nu ingegrepen orden, voor het te laat is.

De situatie:
De mannen vertrekken om werk te zoeken en de vrouwen blijven achter met de kinderen. Zoekend naar een goedkoop, betrouwbaar en geschikt alternatief voor de vrouwen, is er gedacht aan een ‘geiten uitwisseling program’. Om dit idee uit te kunnen voeren, zou een groep gevormd moeten worden uit alle betrokken gezinnen. Vanuit dit programma kan ieder huis een lening krijgen om geiten te kunnen fokken. In geval van misdraging van een lid, kan de groep verantwoordelijk worden gesteld.

Ieder gezin krijgt een volwassen geit met twee lammeren, binnen twee jaar moeten ze een geit met twee lammeren afdragen.Hiernaast krijgt iedere familie een lening om een onderkomen voor de geiten te maken, om te voorkomen dat ze door luipaarden worden gedood. Alle gezinnen krijgen een kennismakingstraining van veeartsen, hoe ze te werk moeten gaan.

Waar?
Het programma kan starten in het dorp Kimbesi. Zes en twintig gezinnen zouden kunnen participeren voor twee jaar. Na succesvolle afronding, kan het geitenfokprogramma voortgezet worden naar Simaldanda en Ekantakuna in Lekhnath –11.

Hoe?
Eerst moet er een vrouwengroep geformeerd worden, met een lid per gezin. Het zal de regels van de SEED Foundation en de Gemeenschappelijk bos gebruikers comité moeten accepteren. Omdat alle leden van deze vrouwengroep ook lid zijn van het gemeenschappelijk bos comité werkt het geheel erg effectief om de houtsmokkel te ontmoedigen.

Elk lid van de vrouwengroep krijgt een oriëntatietraining over het fokken van geiten van ervaren geitenfokkers en veeartsen. Deze training geeft ze knowhow over de verzorging van geiten en hoe daarin verbeteringen in te vinden. Na de training krijgt ieder lid een geit.

Er wordt met ieder lid een overeenkomst getroffen over de condities van de verzoging van de geiten en de manier van afbetaling, dit gaat via de afdracht van dezelfde hoeveelheid geiten in gewicht na twee jaar.
Tijdens de natte moesson krijgen alle leden gewassen die ze op hun erf kunnen planten, die als toekomstig geitenvoer kunnen dienen. De geiten worden elke twee maanden op gezondheid en conditie gecheckt door een veearts. Om goede kwaliteit lammeren te krijgen, zal er voor een goede bok gezorgd worden. De zorg voor de bok zal onder de participanten van de groep worden besproken.

Budget begroting
Kosten voor de geiten 91.000 Rs, 3.500 per geit voor 26 gezinnen.
Kosten oriëntatietraining 10.000 Rs
Verzekering 8.000 Rs
Kosten rasbok 5.000 Rs
Kosten plantmateriaal 3.000 Rs
Transportkosten geiten 3.000 Rs
Supervisie 24.000 per maand Rs1.000 gedurende twee jaar
Totaal 144.000 Nepalese Roepies (€1700)

Verzekering
In geval van calamiteiten is er een provisie om een nieuwe geit aan te kunnen schaffen.
Er is 8.000 Rs beschikbaar als start, alle leden dragen als toevoeging 20Rs per maand bij.
Dit leidt tot een besparing op hun inkomen, de inning wordt 5 jaar voortgezet. Gedurende de strekking van het project kan er gecompenseerd worden uit deze bijdrage, volgens de regels van het fokprogramma en in overleg met de leden. Na het verstrijken van de vijf jaar kan het restbedrag worden geïnvesteerd in gemeenschapsontwikkeling al naar de overeengekomen prioriteiten van de participanten.

eXTReMe Tracker
© Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet