Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet Irrigatieproject Munganga Kenia 2006


Dutch version

English version

Deutsch

Fotoserie India daklozen en sponsorgezinnen

Fotoserie ontwikkelingswerk in Kenia

Seed Foundation Nepal


. Start

. Historie
. India
. Nepal
. Kenia
. Foto/video
. Projecten
. Financiën
. Nieuws
. Links

. Contact

.-.-.-.-.-.-.

SPONSORS

Pretty Life: natuurlijk en aangenaam leven

 

Projectlocatie:
Dorp Bulechia en omgeving, sub-lokatie Munganga, District Butere/Mumias, Kenya

Doelgroep:
De kansarme bevolking van Munganga, die niet in staat zijn zelfstandig langdurige droogte te doorstaan zonder voedselhulp of hongersnood.

Kernactiviteiten:
Het aanlegen van negen waterputten en het aanschaffen van negen irrigatiepompen voor de kansarme bevolking van Munganga.

Doelstelling:
Het zelfredzaam maken van de arme bevolking van Munganga (West Kenia) door middel van aanleg van waterputten en aanschaf van pompen om irrigatie mogelijk te maken en om tijdens langdurige droogte voldoende voedsel te kunnen verbouwen, minimaal voor zelfvoorziening met stimulering voor meer productie voor de lokale markt.

Startdatum: 1 juni 2006
Einddatum: 1 juni 2007

1. ORGANISATIE IN NEDERLAND
Kernactiviteiten organisatie:
De Stichting ‘Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet’ organiseert in samenwerking met de Parochiële Caritas een collecte in de Sint Clemens kerk te Nes op Ameland. Daarnaast is er de Vastenactie promotie via de vastenzakjes, die huis aan huis zullen worden verspreid. In het parochieblad zullen artikelen over de Vastenactie worden gepubliceerd en er zal speciale aandacht worden gegeven aan het geplande irrigatieproject.2. BEGROTING
Activiteiten: bedrag
a. Aanschaf 12.000 bakstenen € 720
b. Aanschaf 100 zak cement € 680
c. Aanschaf 9 vrachten zand € 150
d. 9 deksels, emmers, touw € 100
e. Vakwerk arbeidsloon € 250
f. 9 Irrigatie voetpompen € 765
g. Slangen 9x150m 60ctpm € 810
h. Pijpen van put naar pomp € 285
i. Uitvoeringskosten ter pl5% € 200
j. Uitvoering:bankkostenNL1% € 40
k. Niet specialistische arbeid € 850
…… +
Totale projectkosten € 4.850
Eigen bijdrage projecthouder € 850
Bijdrage plaatselijke Vastenactie € 2.000
Bijdrage (verdubbeling) Vastenactie € 2.000

De Pioneer Self Help Group Bulechia (PSHGB) onder leiding van Enos Sikoyo Matangwe selecteert het aantal geschikte buurtschappen waar een waterput gegraven kan worden. Dit gaat op basis van wederkerigheid met de lokale bevolking. Als bevolking en het PSHGB-bestuur (bestaande uit representatieve vertegenwoordigers) het eens zijn, gaat het project uitgevoerd worden, al naar gelang de financiële middelen dit toelaten, afhankelijk van de opbrengst van de Vasten actie.

Lokale aannemers worden ingeschakeld voor de leverantie van materiaal zoals bakstenen, zand, cement, putdeksels, betonijzer, emmers, touw, enzovoort. Specialistisch werk wordt tegen lokaal
tarief betaald, overige arbeid voor wordt door de buurtschapbewoners gratis gegeven voor hun eigen putten. Daarnaast is er ongeveer vijf procent uitvoeringskosten voor de organisatie, administratie, distributiekosten en een bescheiden vergoeding voor de projectleider.

Vorig jaar zijn er reeds een tiental waterputten met succes gerealiseerd. Dit jaar willen we met zeer efficiënte en duurzame voetpompen, moneymakers genoemd, vanuit onze nieuwe putten gaan irrigeren om voedselhulp, zoals in 2004/05 gegeven in verband met grote droogte in het district, te kunnen voorkomen. De lokale bevolking wordt ertoe aangezet om zelf zoveel mogelijk voedsel in de droge tijd te verbouwen, met behulp van deze voetpompen.

Hierbij zal de nodige motivatie en ondernemerschap gekweekt moeten worden. Het PSHGB-bestuur zal de bevolking hiertoe aanzetten om ze niet opnieuw afhankelijk te maken van onze voedselhulp, want dit zal de bevolking afhankelijk maken.
De voetpompen worden bij de agent in de nabijgelegen stad Mumias aangeschaft, inclusief de bijbehorende slangen en pijpen. De leden van het PSHGB-bestuur zorgen voor de organisatie en uitvoering van het irrigatie project.

 

eXTReMe Tracker
© Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet