Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet

Project ‘Fight Against Malaria Shibinga West Kenya' 2009


Dutch version

English version

Deutsch

Fotoserie India daklozen en sponsorgezinnen

Fotoserie ontwikkelingswerk in Kenia

Seed Foundation Nepal


. Start

. Historie
. India
. Nepal
. Kenia
. Foto/video
. Projecten
. Financiën
. Nieuws
. Links

. Contact

.-.-.-.-.-.-.

SPONSORS

Pretty Life: natuurlijk en aangenaam leven

 

In dorpen van de regio Shibinga in Kenia stierven in 2004 8 kinderen per maand. Malaria was er bij schering en inslag onder de lokale bevolking. Moeders waren ten einde raad, kind na kind moest worden begraven en ook zijzelf leden erbarmelijk aan de ziekte. Na een collecte in de Kerstnacht van 2004 van de eilandparochie op Ameland kon het eerste dorp Bulechia worden voorzien van geïmpregneerde klamboes om malaria een halt toe te roepen.

De resultaten waren meteen verbluffend: einde van de kindersterfte en het aantal (ernstige) ziektegevallen in het dorp nam drastisch af . Alle arme gezinnen in de buurdorpen die nog voortdurend met de verschrikkingen te kampen hadden, werden gewaar van de positieve gevolgen in Bulechia. Op Ameland leidde dit al snel tot vervolgacties. Buurdorp na buurdorp kreeg dezelfde effectieve hulp. Zo heeft de Amelander bevolking 16 dorpen met ±15.000 inwoners kunnen vrijwaren van de malaria ellende.

Via de Pioneer Group Bulechia wordt onvermoeibaar dezelfde succesvolle methode toegepast in de dorpen in de regio Shibinga. Naast de preventieve en curatieve behandeling door middel van verstrekking van klamboes en toedienen van medicatie zal er op de toekomst worden geanticipeerd met microkredieten voor volgende generaties klamboes en het aanpakken van de broedplaatsen van de malariamug. Met de voorgenomen Malaria No More! interventie kunnen nog eens 70.000 of meer inwoners van de Shibinga regio op deze manier van een dood en verderf zaaiende Malaria tropica af worden geholpen.

Doelstelling

Het effectief en duurzaam elimineren van malaria in de regio Shibinga in West Kenia via een minimale investering ten behoeve van een sterftereductie van 100% onder kinderen en ziektegevallenreductie van meer dan 95% onder de gehele bevolking.

Activiteiten

-Distributie van geïmpregneerde klamboes voor alle (zwangere) vrouwen en kinderen onder 5 jaar.

-Voorlichting aan alle dorpsoudsten en alle vrouwen van de regio over malaria en gebruik en onderhoud van de muskietennetten.

-Verstrekken van een microkrediet aan vrouwengroepen voor de aanschaf van een tweede generatie geïmpregneerde klamboes.

-Training van de projectcoördinatie voor het meest duurzame en effectieve resultaat van de eliminatie van malaria in de regio

-Verstrekken van malariamedicatie waar geconstateerd wordt dat het om malaria gaat.

-Het onschadelijk maken van broedplaatsen van de malariamug met olie van de Neemboom.

eXTReMe Tracker
© Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet