Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet Waterputtenproject Kenia 2005 Cordaid


Dutch version

English version

Deutsch

Fotoserie India daklozen en sponsorgezinnen

Fotoserie ontwikkelingswerk in Kenia

Seed Foundation Nepal


. Start

. Historie
. India
. Nepal
. Kenia
. Foto/video
. Projecten
. Financiën
. Nieuws
. Links

. Contact

.-.-.-.-.-.-.

SPONSORS

Pretty Life: natuurlijk en aangenaam leven

 


Met Pasen 2005 is er voor ruim twaalfhonderd euro gecollecteerd in de Sint Clemens Kerk op Ameland voor Waterputten in Bulechia, Kenia.
Met de opbrengst van deze actie is een waterputten project in Kenia worden gefinancierd via de Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet. De Vastenactie zal de opbrengst van de St. Clemens parochie verhogen tot tweeduizend euro!
De goedkeuring van het Waterputtenproject van Cordaid (Memisa . Mensen in Nood . Vastenactie) is via het Service Bureau Particulieren tot stand gekomen.

Doelgroep van het waterputtenproject:
Kansarme bevolking van Bulechia die niet in staat is zelfstanding langdurige droogte te doorstaan zonder voedselhulp of hongersnood.
Activiteit:
Het project gaat om het aanleggen van tien waterputten voor de arme bevolking van Bulechia.
De Pioneer Self Help Group Bulechia onder leiding van projectleider Enos Matangwe voert het werk voor de aanleg van de waterputten uit.
Deze groep representatieve vertegenwoordigers uit het dorp selecteren eerst met de lokale bevolking waar de tien waterputten gegraven kunnen gaan worden. Daarna gaan de
betrokkene dorpsbewoners, die reeds in het Werk voor Voedsel Programma hebben kunnen participeren, de putten zelf in groepsverband (per buurtschap) graven.
Het materiaal, de uitvoeringskosten en het specialistisch vakwerk wordt uit het project gefinancierd in ruil voor het werk. Vakkrachten worden aangetrokken en via het project uitbetaald. De uitvoeringskosten van het project bedragen ongeveer vijf procent.

Doelstelling:
Het zelfredzaam maken van de arme bevolking van Bulechia (West Kenia) door middel van de aanleg van waterputten in ongeveer 10 buurtschappen om irrigatie mogelijk te maken en om tijdens langdurige droogte voldoende voedsel te kunnen verbouwen, minimaal voor zelfvoorziening met stimulering voor meer productie op de lokale markt.

Project Rapportage Waterputten voor Bulechia

eXTReMe Tracker
© Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet