Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet Sponsoring voor onderwijsgarantie: 33 ct p.d.


Dutch version

English version

Deutsch

Fotoserie India daklozen en sponsorgezinnen

Fotoserie ontwikkelingswerk in Kenia

Seed Foundation Nepal


. Start

. Historie
. India
. Nepal
. Kenia
. Foto/video
. Projecten
. Financiën
. Nieuws
. Links

. Contact

.-.-.-.-.-.-.

SPONSORS

Pretty Life: natuurlijk en aangenaam leven

 

Graag vertellen we over ons werk om een steentje bij te dragen, om de armoede de wereld uit te helpen. Want samen kunnen we dat, als we dat zelf willen. Daar zijn wij, en vele vrijwilligers met ons, van overtuigd!


Wat is het bijzondere aan onze werkwijze om kansarme kinderen te helpen?


1. Wij, het stichtingbestuur en vele vrijwilligers met mij, garanderen kinderen in Kenia, Nepal en India onderwijs voor maar 33 cent per dag, dat is 10 euro per maand. Dit kan zo goedkoop, omdat we alles pro Deo doen, 100% van de giften gaat dus naar het project.
2. Minder dan 1% van ons geld blijft in Nederland, dat zijn de bankkosten om het geld over te maken naar de betreffende landen. Daar kunnen we helaas niet omheen, dus 99% van de giften komt ter plaatse.
3. In Kenia, Nepal en India wordt het project geregeld door vrijwilligers, hun onkostenvergoeding (voor reiskosten, distributie en administratie) bedraagt maar 50 á 90 cent van het maandelijkse sponsorbedrag. Dit is ongeveer 7% van de kosten. Ongeveer 93% van de maandelijkse gift komt dus bij de moeder van het kind.
4. Om niet afhankelijk te zijn van koerswisselingen houden we een bepaalde marge aan, nu is dat meer dan 25% vanwege de hoge waarde van de euro. Het gespaarde bedrag krijgt het kind als het hoge kosten moet maken, bijvoorbeeld om de overstap naar voortgezet of universitair* onderwijs te maken of om de stap in de maatschappij te vergemakkelijken. Het gespaarde bedrag wordt per jaar berekend en opgeteld, zodat alle sponsorgeld aan het kind wordt besteed.
5. Onze stichting bestaat dus puur uit vrijwilligers, praktische idealisten: we steken zelf ons geld erin, bijvoorbeeld om er ter plaatse te kijken en te checken. Reis-, vergader-, administratie- en uitvoeringskosten in Nederland komen niet in het kostenbudget voor. Er zijn geen wervingskosten (want mond op mond reclame), geen personeelskosten, geen graaiende directie en zo voort. We werken met een maximale efficiëntie en effectiviteit.
6. Met de sponsoring van 33 cent per dag kunnen wij kinderen uit kansarme gezinnen boven de armoedegrens tillen. (En een armoedegrens in Afrika of Azië is natuurlijk heel iets anders dan die in Nederland.) De kinderen krijgen kleding, boeken, schriften, schrijfgerei en schoolgeld, schoeisel en geld in moeders huishoudpot voor extra eten.
7. Onze vrijwilligers ter plaatse, dit zijn Enos Matangwe in Kenia, Damodar Thapa in Nepal en Francis Saleslar in India, maken iedere twee maanden een verslag van de bereikte resultaten inclusief een lijst van handtekeningen van de moeders van het ontvangen sponsorgeld en een financiële verantwoording: het bank en kasboek waar de inkomsten en uitgaven tot de laatste shilling of roepie wordt verantwoord. Tijdens ieder bezoek van een delegatie van het stichtingbestuur aan de projectdorpen in Afrika en Azië wordt gecheckt of al het geld juist is aangekomen en besteed.
8. De sponsors in Nederland krijgen, naast de jaarlijkse nieuwsbrief, ieder jaar de behaalde resultaten toegestuurd: hoe doen de kinderen het op school, hoe en waarvoor is het geld besteed. Ook krijgen ze ongeveer om de drie jaar een foto van het kind. De sponsors worden dus altijd op de hoogste gesteld van het wel en wee van hun kind, is er iets bijzonders, dan wordt dit persoonlijk doorgegeven. Vooraf worden bij aanmelding gegevens van het gesponsorde gezin overlegd. Ook op de nieuwe website zal de grootst mogelijke transparantie worden nagestreefd, de opbouw vergt nog veel tijd.
9. Alle sponsors zijn van harte welkom om hun sponsorkind ter plaatse op te zoeken. Ook is correspondentie met het gezin mogelijk, deze verloopt via onze projectleiders ter plaatse. In het geval het kind de Engelse taal goed beheerst, kan rechtstreeks gecorrespondeerd worden, dus zonder tussenkomst van de projectleider.


10. Een kind wordt meestal gesponsord tot het klaar is met de opleiding, vooraf stoppen met sponsoren, door welke omstandigheid dan ook, kan altijd, maar graag zien we dat sponsors een nieuw kind nemen na de afronding van de opleiding van het eerste kind. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd naar hum talenten, de opleiding te voltooien die ze kunnen, minimaal tot ongeveer hun 18e levensjaar.


11. De projecten zijn primair op armoedebestrijding gericht; de mensen komen vaak rond met minder dan één euro per dag. Met onze sponsoring komt daar soms de helft of een kwart bij. Binnen deze doelstelling worden ook excessieve kinderarbeid, prostitutie en ondervoeding aangepakt, met het oog op het welzijn en uiteindelijk zelfredzaamheid van ongeveer honderd families.

eXTReMe Tracker
© Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet